ทำบุญกองอาคาร

(วันที่ 9 มีนาคม 2560) กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดพิธีทำบุญหอพระหลวงพ่อสิงห์และทำบุญกองฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ

งานทำความสะอาดระบบคอนโทรลวาล์วระบบน้ำ

ปรับแต่งภูมิทัศน์

เจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันปรับตกแต่งภูมิทัศน์ ป้ายจราจร เก็บเศษวัสดุ ทำความสระ น้ำตก และอื่นๆ

กองอาคารฯ สนอ.ติดเทปกันลื่นสะพานข้ามคลอง

ทีมกองอาคารฯร่วมกันติดแผ่นกันลื่น บนพื้นสะพานเขียวข้ามคลอง เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา