มหาวิทยาลัยร่วมงาน “ GC Sustainable Living Symposium 2023 : WE ARE GEN S”

ทำบุญกองอาคาร

(วันที่ 9 มีนาคม 2560) กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดพิธีทำบุญหอพระหลวงพ่อสิงห์และทำบุญกองฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ

เตรียมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ปีที่ 59

งานทำความสะอาดระบบคอนโทรลวาล์วระบบน้ำ

ปรับแต่งภูมิทัศน์

เจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันปรับตกแต่งภูมิทัศน์ ป้ายจราจร เก็บเศษวัสดุ ทำความสระ น้ำตก และอื่นๆ

กองอาคารฯ สนอ.ติดเทปกันลื่นสะพานข้ามคลอง

ทีมกองอาคารฯร่วมกันติดแผ่นกันลื่น บนพื้นสะพานเขียวข้ามคลอง เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา

Big Cleaning Day สำนักงานอธิการบดี

บุคลากรกองอาคารสถานที่ฯนำโดย ผอ.นงเยาว์ เชยสกุล เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day.จัดโดย สำนักงานอธิการบดี.