ส่งข้อความถึงเรา

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
เป็นกลไกลสำคัญ ในการพัฒนาการดำเนินการเชิงรุกเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนของสำนักงานอธิการบดี

ที่อยู่ & แผนที่

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ที่อยู่ : 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร : 02-555-2000 ต่อ 1413,1417
อีเมล : admin.building@op.kmutnb.ac.th
เวลาทำการ : จันทร์–ศุกร์ : 8.00 - 16.00 น.