แจ้งงดใช้บริการห้องน้ำชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เนื่องจากมีการปิดปรับปรุง

แจ้งงดใช้บริการห้องน้ำชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เนื่องจากมีการปิดปรับปรุง

ขอแจ้งงดใช้บริการห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากมีการปิดปรับปรุง สามารถใช้ห้องน้ำได้ที่ ชั้น 1 อาคาร นวมินทรราชินี กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้