ขอดับกระแสฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย

ขอดับกระแสฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย