งดใช้ลิฟต์อเนกประสงค์ฝั่งพระบรมรูป ร.4

งดใช้ลิฟต์อเนกประสงค์ฝั่งพระบรมรูป ร.4

งดใช้ลิฟต์อาคารอเนกประสงค์ฝั่งพระบรมรูป ร.4 ชั่วคราว เนื่องจากมีการซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบควบคุมหลักของลิฟต์ สามารถใช้ลิฟต์ฝั่งตรงข้าม คือ ฝั่งอาคารนวมินทรราชินีได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ>>>กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี