ประกาศเรื่อง การเริ่มใช้จุดเพิ่มเติมไม้กั้นกระดกเพื่อคัดกรองรถที่มีสติ๊กเกอร์เข้าจอดในลานจอดรถ

ประกาศเรื่อง การเริ่มใช้จุดเพิ่มเติมไม้กั้นกระดกเพื่อคัดกรองรถที่มีสติ๊กเกอร์เข้าจอดในลานจอดรถ

ประกาศเรื่อง การเริ่มใช้จุดเพิ่มเติมไม้กั้นกระดกเพื่อคัดกรองรถที่มีสติ๊กเกอร์เข้าจอดในลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 5 จุด ดังนี้

1. ทางเข้าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 64

2. ทางเข้าลานจอดรถคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

3. ทางเข้าลานจอดรถใต้อาคาร 40 ปี

4. ทางเข้าลานจอดรถคณะวิศวกรรมศาสตร์

5. ทางเข้าลานจอดรถอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการกีฬา

โดยเริ่มคัดกรองรถตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. ของทุกวันทำการจันทร์ – ศุกร์ ทั้งนี้ รปภ. ประจำจุดจะเป็นผู้คัดกรอง / เปิดปิดไม้กั้นกระดกในช่วงเวลาดังกล่าว โดยหลังเวลา 12.00 น. เป็นต้นไปไม้กั้นกระดกจะเปิดค้างไว้ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

**** กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี โทร 1418.