ขออภัยในความไม่สะดวก ปิดปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์

ขออภัยในความไม่สะดวก ปิดปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์

กองอาคารสถานที่ฯ สนอ. ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานห้องน้ำใต้ตึกอาคารอเนกประสงค์ ชั้น1 เนื่องจากมีการปรับปรุงห้องน้ำใหม่เริ่มตั้งแต่ วันที่ 13 พ.ย. 2560 เป็นต้นไประยะเวลาปรับปรุง 45 วันครับ