แจ้งซ่อมในพื้นที่ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Traffy Fondue

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยร่วมงาน “ GC Sustainable Living Symposium 2023 : WE ARE GEN S”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มจพ. พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ ด้วงถึง วิศวกร

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ใช้รถโดยสารสาธารณะเพื่อความสะดวกเนื่องจากมีการจัดงานวันรวมน้ำใจ มจพ.

อ่านต่อ

แจ้งงดใช้บริการห้องน้ำชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เนื่องจากมีการปิดปรับปรุง

ขอแจ้งงดใช้บริการห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากมีการปิดปรับปรุง สามารถใช้ห้องน้ำได้ที่ ชั้น 1 อาคาร

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะร่วมรับมอบระบบวัดและแสดงปริมาณฝุ่น PM 2.5

     ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

อ่านต่อ

ขอดับกระแสฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ