ประชาสัมพันธ์ใช้รถโดยสารสาธารณะเพื่อความสะดวกเนื่องจากมีการจัดงานวันรวมน้ำใจ มจพ.

อ่านต่อ

แจ้งงดใช้บริการห้องน้ำชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เนื่องจากมีการปิดปรับปรุง

ขอแจ้งงดใช้บริการห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากมีการปิดปรับปรุง สามารถใช้ห้องน้ำได้ที่ ชั้น 1 อาคาร

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะร่วมรับมอบระบบวัดและแสดงปริมาณฝุ่น PM 2.5

     ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

อ่านต่อ

ขอดับกระแสฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

งดใช้ลิฟต์อเนกประสงค์ฝั่งพระบรมรูป ร.4

งดใช้ลิฟต์อาคารอเนกประสงค์ฝั่งพระบรมรูป ร.4 ชั่วคราว เนื่องจากมีการซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบควบคุมหลักของลิฟต์ สามารถใช้ลิฟต์ฝั่งตรงข้าม คือ

อ่านต่อ

รับรางวัล

อ่านต่อ