กองอาคารสถานที่ฯ มจพ.นำหุ่นยนต์พ่นละอองฝองฆ่าเชื่อไวรัส เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ณ วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กทม.

กองอาคารสถานที่ฯ มจพ.นำหุ่นยนต์พ่นละอองฝองฆ่าเชื่อไวรัส เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ณ วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กทม.

(21 กรกฎาคม 2564) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย แพทย์หญิง วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม การเตรียมเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือ Community Isolation เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยที่ตกค้าง รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ เขต บางซื่อ ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) โดยใช้พื้นที่ศาลาปริยัติธรรม ซึ่งสามารถรองรับเตียงผู้ป่วยได้ประมาณ 70 เตียง ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่และติดตั้งระบบต่างๆ โดยสำนักการโยธา ได้ออกแบบแยกโซนระหว่างผู้ป่วยหญิงและผู้ป่วยชายกับบุคลากรทางการแพทย์ให้เป็นสัดส่วน  โดยมี พระมหาบุญยอด สุเมโธ (ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม  นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางซื่อ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ  อาจารย์ ดร. สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป  ผอ.จารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง และ ผอ.เสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมดังกล่าว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้นำหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย (ULV) ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัสในพื้นที่ศาลาปริยัติธรรมและบริเวณข้างเคียง