ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อละอองฝอยและฉายรังสี UVC ฆ่าเชื้อไวรัส (โควิด-19)

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อละอองฝอยและฉายรังสี UVC ฆ่าเชื้อไวรัส (โควิด-19)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ผอ.เสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และ ผอ.จารุวรรณ ศรีพงษ์พันธ์ุกุล ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ทีมหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย (ULV) และ หุ่นยนต์ฉายรังสี UVC ฆ่าเชื้อไวรัส (โควิด-19)  นำโดย รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี  ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย และนักศึกษาในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ของอาคารอเนกประสงค์ อาคารกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ห้องประชุมประดู่แดง ห้องประชุมราชพฤกษ์ กองคลัง (อาคาร TGGS) และพิ้นที่อื่นๆ เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรในพื้นที่ปฏิบัติงาน และบุคคลที่เข้ามาติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน (เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา)