ขออภัยในความไม่สะดวกมีการปรับปรุงพื้นที่และสร้าง Cover Way

ขออภัยในความไม่สะดวกมีการปรับปรุงพื้นที่และสร้าง Cover Way

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สนอ.ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างหลังคาปกคลุมทางเดิน (Cover Way) บริเวณทางเชื่อมอาคาร 46 และสะพานเขียวข้ามคลองบางเขนใหม่ ขอให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไปใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว.....CR.คุณเกรียงศักดิ์ คงมา วิศวกรโยธา