กองอาคารสถานที่ฯ .จัดโครงการอบรมการระงับ ป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ

กองอาคารสถานที่ฯ .จัดโครงการอบรมการระงับ ป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี มจพ.จัดโครงการอบรมการระงับ ป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ แก่บุคลากรทุกส่วนงานทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยทีมวิทยากรจากงานดับเพลิงและกู้ภัย บางซ่อน กรุงเทพฯ จัดอบรมเมื่อวันนี้ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา CR. ภาพ/ข่าว คุณณัชณรงค์พรหม เจริญสุข