กองอาคารฯ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายใน สนอ.

กองอาคารฯ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายใน สนอ.

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ประเภทหน่วยงานขนาดใหญ่ รับมอบรางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีและผู้บริหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา. CR.ภาพจากคุณสมเกษ จันทร์นาม