กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดพิธีทำบุญกองฯ

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดพิธีทำบุญกองฯ

(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562) กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดพิธีทำบุญกองฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง และจงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ....สาธุ... CR.ภาพจากคุณ ณัชณรงค์พรหม