โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรถราชการ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรถราชการ

หน่วยตรวจสอบภายในและกองอาคารสถานที่ฯ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรถราชการให้กับผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงานรถราชการในทุกส่วนงาน จัดโครงการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี cr.ภาพจากพี่สมเกษ จันทร์นาม ปชส.มจพ