กองอาคารร่วมจัดโครงการเรื่อง "ขับขี่ปลอดภัย ด้วยใจบริการ"

กองอาคารร่วมจัดโครงการเรื่อง "ขับขี่ปลอดภัย ด้วยใจบริการ"

ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการให้บริการ เรื่อง ขับขี่ปลอดภัย ด้วยใจบริการ จัดโครงการโดยกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ กฎระเบียบ เทคนิคการขับรถเพื่อบริการผู้อื่น การเตรียมความพร้อมของรถ คนขับ เส้นทาง เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และความต้องการของผู้โดยสาร เพื่อให้เป็นพนักงานขับรถยนต์ที่ผู้โดยสารสามารถไว้ใจและรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยตลอดเวลา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. CR. ผอ.เสาวรส แสนสุข