โครงการจิตอาสา Big Cleaning & Green KMUTNB Day 2019

โครงการจิตอาสา Big Cleaning & Green KMUTNB Day 2019

นางเสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองฯ พร้อมบุคลากรกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ รวมทั้งแม่บ้านประจำอาคาร ร่วมโครงการจิตอาสา Big Cleaning & Green KMUTNB Day 2019 จัดโดยสำนักงานอธิการบดี เป็นกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดรอบมหาวิทยาลัยตั้งแต่ด้านหน้าถนน ป้ายหน้ามหาวิทยาลัย รอบรั้ว กวาดขยะ เก็บจัดระเบียบ ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชชาภิเษก โดยกิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleanning & Green KMUTNB Day มจพ.จัดเป็นประจำทุก ๆ ปี ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ มจพ.กรุงเทพมหานคร