คู่มือแนวปฏิบัติในการส่งเสริม อนุรักษ์ จัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

เชิญชวนร่วมส่งบทความด้านความยั่งยืน การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมส่งบทความด้านความยั่งยืนเพื่อนําเสนอในการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจําปี 2563

อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ปิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือชั่วคราว

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดทำการเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563

อ่านต่อ

ขออภัยในความไม่สะดวกมีการปรับปรุงพื้นที่และสร้าง Cover Way

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สนอ.ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างหลังคาปกคลุมทางเดิน (Cover Way) บริเวณทางเชื่อมอาคาร 46

อ่านต่อ

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสำนักงานเขตบางซื่อ ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) และ

อ่านต่อ

กองอาคารสถานที่ฯ .จัดโครงการอบรมการระงับ ป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี มจพ.จัดโครงการอบรมการระงับ ป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ แก่บุคลากรทุกส่วนงานทั้งมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ