ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ปิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือชั่วคราว

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดทำการเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563

อ่านต่อ

ขออภัยในความไม่สะดวกมีการปรับปรุงพื้นที่และสร้าง Cover Way

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สนอ.ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างหลังคาปกคลุมทางเดิน (Cover Way) บริเวณทางเชื่อมอาคาร 46

อ่านต่อ

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสำนักงานเขตบางซื่อ ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) และ

อ่านต่อ

กองอาคารสถานที่ฯ .จัดโครงการอบรมการระงับ ป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี มจพ.จัดโครงการอบรมการระงับ ป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ แก่บุคลากรทุกส่วนงานทั้งมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

กองอาคารฯ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายใน สนอ.

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ประเภทหน่วยงานขนาดใหญ่

อ่านต่อ

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดพิธีทำบุญกองฯ

(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562) กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดพิธีทำบุญกองฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ

อ่านต่อ